Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, że od dnia 02.03.2015 roku wydawane są wnioski o dofinansowanie w formie przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. Wnioski dostępne będą na stronie internetowej oraz w budynku przy ul. Milionowej 91, pok. 134, gdzie będzie można zweryfikować wniosek pod względem formalnym i rachunkowym. Wypełnione wnioski będzie można składać od dnia 09.03.2015 roku. Szczegółowe informacje wraz z drukami do pobrania na stronie 

To był udany rok na rynku pracy

2014-12-22 21:55:49

Spadające bezrobocie, reforma urzędów pracy, umiarkowany wzrost wynagrodzeń i korzystne prognozy na kolejne miesiące – to zostawia po sobie 2014 rok. Mijający rok był całkiem udany dla rynku pracy. Postanowiliśmy podsumować najważniejsze zmiany, które nastąpiły w ostatnich 12 miesiącach. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej podało, że w listopadzie pracodawcy zgłosili do urzędów 68 tys.

Firmy, w których wystąpiło przejściowe pogorszenie warunków prowadzenia działalności gospodarczej, spowodowane zwłaszcza rosyjskim embargiem, będą mogły uzyskać dopłaty do wynagrodzeń pracowników zagrożonych zwolnieniami. Takie rozwiązanie przewidziano w przyjętym przez rząd projekcie nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy. Przygotowanie nowych przepisów …