• 15

  11 2017

 • Eksperci Łódzkiego Centrum Przedsiebiorczości zapraszają na konsultacje

W dniu jutrzejszym  Łódzkie Centrum Przedsiębiorczości zaprasza na otwarte spotkanie prowadzone w formule face-to-face z ekspertami biznesowymi.

Godzina:11.30-13.30

Miejsce: Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą, Urząd Miasta Łodzi
al. Politechniki 32, pok.114

Dziewięciu specjalistów udziela praktycznych porad w zakresie:

 • pozyskiwania środków finansowych na założenie i rozwój firmy,
 • wsparcia przedsiębiorców zatrudniających osoby bezrobotne,
 • doboru odpowiedniego nr PKD
 • zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym,
 • wyboru formy opodatkowania,
 • warunków lokalowych (sanitarno-technicznych),
 • prawa spółek handlowych,
 • zarządzania wierzytelnościami.

Udział w konsultacjach nie wymaga wcześniejszych zapisów.