• 30

  03 2017

 • Konferencja Wyzwania dla firm rodzinnych 2017 Łódź

Konferencja Wyzwania dla firm rodzinnych 2017 Łódź

KategoriaDataCzasLokalizacja
czw 30 MarCałodnioweHotel Fabryka Wełny

Pragniemy zaprosić Państwa do udziału w cyklu spotkań, podczas których chcemy dyskutować o wyzwaniach stojących przed firmami rodzinnymi w najbliższych latach. Naszym celem jest integracja lokalnych środowisk firm rodzinnych. Chcemy, abyście Państwo poznali nowych potencjalnych partnerów biznesowych i wymieniając się doświadczeniami z innymi, skorzystali z synergii, jaką daje integracja środowiska firm rodzinnych w Państwa regionie. Do udziału w cyklu zaprosiliśmy lokalnych przedsiębiorców, którzy opowiedzą swoje historie sukcesu. Liczymy na Państwa aktywny udział w spotkaniach i podzielenie się doświadczeniami oraz przemyśleniami na temat prezentowanych problemów.

Agenda

15:00 – „Firmy rodzinne a edukacja młodzieży” – Artur Czepczyński (ABC Czepczyński):

 • Integracja firm rodzinnych: rola FBN Poland oraz Rady Firm Rodzinnych przy konfederacji Lewiatan,
 • Firmy rodzinne na rzecz edukacji ekonomicznej młodzieży: „Świat pieniądza. Scenariusze lekcji”

15:30 – „Jak powstała moja firma? Nasze historie sukcesu”

– Mateusz i Tomasz Kowalewscy – współwłaściciele firmy Hortimex Plus, firmy działającej od 28 lat zajmującej się dystrybucją dodatków do żywności oraz oferująca profesjonalne doradztwo technologiczne z zakresu tworzenia nowych produktów spożywczych i wyborze najlepszych składników i rozwiązań.

16:30 – Przerwa kawowa

16:45 – „Wyzwania dla firmy rodzinnej 2016”.

Prezentacje tematyczne ekspertów Deloitte połączone z dyskusją:

Jak zachować trwałość biznesu rodzinnego? Konstytucje rodzinne.

 • Czym jest Konstytucja Firmy Rodzinnej, jakie są najważniejsze cele jej stworzenia i obszary, które reguluje?
 • Przykłady ryzyk biznesowych, prawnych i podatkowych, przed którymi Konstytucja chroni.
 • Konstytucja a plan sukcesyjny. Jak Konstytucja pomaga uchronić się przed ryzykiem nieudanej sukcesji?
 • Konstytucja jako akcelerator zmian modelu i procesów biznesowych Firmy, celem poprawy pozycji rynkowej.
 • Proces tworzenia i wdrożenia Konstytucji i warunki jej odpowiedniego przygotowania.
 • Akty wykonawcze do konstytucji rodzinnej – ich rola oraz zakres.
 • Planowanie prawno-podatkowe przy planowaniu sukcesji

Jeśli nie sukcesja, to co: scenariusze dla właścicieli firm rodzinnych.

 • Co dalej z dziełem mojego życia – alternatywy dla sukcesji (sprzedaż/IPO)?
 • Inwestor branżowy czy finansowy? Różnice w oczekiwaniach i motywacji
 • Opcje: 100%, pakiet większościowy czy mniejszościowy?
 • Jak zmaksymalizować wartość w procesie sprzedaży?
 • Jaka może być rola właściciela po transakcji?

Ile są warte nasze firmy? Wycena i wiarygodność firmy rodzinnej.

 • Ile jest warta Twoja firma i jak obliczyć tą wartość?
 • Jak można podnieść wiarygodność firmy rodzinnej w oczach inwestora?
 • Jak przygotować dobrze firmę do sprzedaży aby uzyskać najlepszą cenę?

Szybka ścieżka pozyskiwania innowacji i technologii dla firm rodzinnych.

 • Dostępne narzędzia identyfikacji potencjału innowacyjnego firmy,
 • Ścieżka skrócenia cyklu rozwoju i wdrożenia nowych produktów i technologii,
 • Pozyskiwanie technologii z zewnątrz w modelu matchmakingu,
 • Niekomercyjne finansowanie działań rozwojowych, technologicznych i wdrożeniowych.

18:30 – Bankiet

Loading Map....