• 30

    05 2019

  • „Firma 50+ edycja III – wsparcie przedsiębiorczości osób powyżej 50 r.ż. z obszarów słabo zaludnionych województwa łódzkiego”

Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych we współpracy z Fundacją Inicjatyw Regionalnych w Łodzi zapraszają do wzięcia udziału w projekcie aktywizującym zawodowo osoby w wieku powyżej 50 lat. Program „Firma 50+ edycja III – wsparcie przedsiębiorczości osób powyżej 50 r.ż. z obszarów słabo zaludnionych województwa łódzkiego” skierowany jest  do osób bezrobotnych bądź biernych zawodowo z województwa łódzkiego (obszar DEGURBA 3), które chciałyby rozpocząć własną działalność gospodarczą.  

Uczestnictwo w projekcie umożliwia otrzymanie bezzwrotnych środków finansowych na założenie firmy w wysokości do 48 000,00 zł oraz udział we wsparciu doradczo-szkoleniowym, umożliwiającym nabycie wiedzy z zakresu zakładania oraz prowadzenia własnej działalności.

Zgłoszenia przyjmowane są do 14 czerwca do godz. 16:00 pod adresem: ul. Piotrkowska 55 lok. 111 w Łodzi. W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu telefonicznego: 42 633 17 19; 42 630 01 40 lub e-mailowego: firma@inse.pl. Więcej informacji o projekcie na stronie: firma.inse.pl.