• 16

    01 2017

  • Międzynarodowa Wystawa Astana EXPO 2017

W związku z udziałem Polski w Międzynarodowej Wystawie Astana EXPO 2017, w imieniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, serdecznie zachęcamy zainteresowane firmy oraz podmioty wpisujące się w tematykę Wystawy do uczestnictwa w programie promocji gospodarczej.

Międzynarodowa Wystawa Astana EXPO 2017 zorganizowana zostanie w stolicy Kazachstanu w dniach
10 czerwca -10 września 2017 r. Tematem przewodnim Wystawy jest „Energia Przyszłości”.

Do uczestnictwa w wydarzeniach, związanych z realizacją polskiego programu gospodarczego zapraszamy w szczególności podmioty z następujących branż:

1.    Odnawialne źródła energii (OZE)
– energetyka wiatrowa;
– technologie związane z przetwarzaniem biomasy i wytwarzaniem energii z odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego;
– technologie solarne;
– oprogramowanie do zarządzania OZE.
2.    Energetyka tradycyjna
– czyste technologie węglowe,
– technologie wychwytywania, składowania CO2 (CCS),
– digitalizacja rynku energii.
3.    Maszyny i urządzenia górnicze
4.    Inteligentne sieci energetyczne, efektywność energetyczna urządzeń
5.    Budownictwo
– efektywność energetyczna budynków;
– rewitalizacja terenów poprzemysłowych.

Udział mikro-, małych i średnich przedsiębiorców w programie promocji gospodarczej zostanie sfinansowany  ze środków poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – ,,Go to Brand” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
Szczegóły naboru są dostępne tutaj oraz tutaj

W przypadku dodatkowych pytań dot. udziału w programie promocji gospodarczej w ramach Międzynarodowej Wystawy Astana EXPO 2017 zachęcamy do kontaktu bezpośredniego pod adresem team@expo.gov.pl

Źródło: COP