• 02

  08 2019

 • Mommypreneurs / Przedsiębiorcza mama międzynarodowy projekt szkoleniowy kierowany do młodych kobiet–matek z całej Polski.

Cele projektu Mommypreneurs / Przedsiębiorcza mama

Starając się o finansowanie na realizację projektu Mommypreneurs / Przedsiębiorcza mama, mieliśmy na uwadze dobro młodych kobiet-matek i wyposażenie naszych potencjalnych beneficjentek w umiejętności, dzięki którym wejdą albo powrócą na rynek pracy. Trudno dziś przetrwać bez orientacji w świecie technologii cyfrowych, równie bliski jest nam pozytywny duch przedsiębiorczości, i na tym się skupiamy!

Kto jest najlepszą kandydatką?

Młoda mama gotowa na zmianę w swoim życiu. Mama, której po głowie od dawna chodzi pomysł na biznes, ale nigdy nie zbliżyła się do jego realizacji, zabrakło jej czasu, możliwości, weny, motywacji. Tak przecież bywa. Pomysł na biznes to nie jedyny sposób na samorealizację, mnóstwo firm oferuje młodym ludziom pracę w sektorze IT. Warunkiem jest znajomość programów komputerowych, które można opanować podczas szkoleń. Projekt Mommypreneurs takie szkolenia, w dodatku bezpłatne, oferuje.

Nasze kandydatki:

 • Muszą być w wieku między 18 a 29 lat
 • Posiadać jedno lub więcej dzieci
 • Mogą być w ciąży
 • Posiadać przynajmniej średnie wykształcenie
 • Być osobami nieaktywnymi zawodowo (przebywającymi na urlopie macierzyńskim, wychowawczym), niepracującymi, bezrobotnymi.

Co oferujemy w ramach projektu Mommypreneurs / Przedsiębiorcza mama?

Dwa rodzaje bezpłatnych szkoleń, podnoszących umiejętności komputerowe oraz rozbudzających ducha przedsiębiorczości. Do ich prowadzenia zostaną zaangażowani profesjonalni trenerzy. Ponadto uczestniczki-mamy nie będą musiały martwić się o to z kim zostawić swoje pociechy, bowiem zapewnimy bezpłatną i profesjonalną opiekę dla dzieci kursantek podczas zajęć odbywających się na miejscu. Poza częścią szkoleniową, zadbamy również o to, aby uczestniczki miały kontakt z pracodawcami i mentorami (min. dzięki spotkaniom networkingowym organizowanym w ramach projektu).

Młode matki mogą wybrać szkolenie z zakresu technologii cyfrowych lub przedsiębiorczości.

Szkolenie
z przedsiębiorczości
9 tygodni
1 edycja (koniec września-październik-listopad 2019)
2 edycja (styczeń-luty-marzec 2020)
Jak to przeliczyć na godziny? 320 godzin (w tym): zajęcia w sali wykładowej, zajęcia online, indywidualne  spotkania z tutorami, indywidualne i grupowe konsultacje, a także zadania domowe.
Tematyka szkoleń: m.in. nowe tendencje w marketingu, sprzedaży i finansach, umiejętności miękkie w biznesie, prawne aspekty prowadzenia własnego biznesu.
Kogo zapraszamy? Kobiety myślące o rozwijaniu własnego biznesu lub gotowe podjąć pracę jako freelancerki (np. prowadząc e-sklep) lub chcące uruchamiać nowe firmy, komercjalizować produkty albo usługi.
Szkolenie z umiejętności informatycznych 9 tygodni
1 edycja (koniec września-październik-listopad 2019)
2 edycja (styczeń-luty-marzec 2020)
3 edycja
4 edycja
Jak to przeliczyć na godziny? 320 godzin (w tym): zajęcia w sali wykładowej, zajęcia online, indywidualne  spotkania z tutorami, indywidualne i grupowe konsultacje, a także zadania domowe.
Tematyka szkoleń: m.in. projektowanie stron internetowych, marketing cyfrowy, handel elektroniczny, podstawy projektowania graficznego, marketing w social media.
Kogo zapraszamy? Kobiety chcące pracować w firmach z branży ICT (są to technologie informacyjno-komunikacyjne), pracować na własny rachunek lub być bardziej konkurencyjne i mieć lepsze perspektywy zawodowe w obszarze biznesu oraz ICT.

Korzyści z udziału w projekcie

 • Ukończenie bezpłatnych tematycznych szkoleń (zwykle kosztownych na rynku komercyjnym).
 • 320 godzin zegarowych szkoleń z zakresu umiejętności informatycznych lub przedsiębiorczości.
 • Zdobycie certyfikatu ukończenia szkolenia, sygnowanego przez Uniwersytet Łódzki
 • Nabycie nowych kompetencji odpowiadających na potrzeby współczesnego rynku pracy.
 • Zbudowanie sieci kontaktów z potencjalnymi pracodawcami, praktykami biznesu, inwestorami, zleceniodawcami, mentorami i trenerami (min. dzięki spotkaniom networkingowym organizowanym w ramach projektu).
 • Opieka nad dziećmi – zapewnimy bezpłatną i fachową opiekę podczas trwania zajęć szkoleniowych odbywających się na miejscu.

Rekrutacja do pierwszej edycji szkoleń: lipiec – sierpień 2019
(kolejne edycje w 2020 r.)

Linki do formularzy rekrutacyjnych:

Szkolenie z umiejętności informatycznych (Digital skills): https://forms.gle/FouicBP2nuVDqUgN8

Szkolenie z przedsiębiorczości (Entrepreneurship training):https://forms.gle/DZDyJRH4wT7B9BwS9

Projekt Mommypreneurs (Polska)
Adres:
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki
ul. POW 3/5, 90-255 Łódź

Kierownik projektu: dr hab. Anna Rogozińska-Pawełczyk, prof. UŁ
e-mail: anna.rogozinska@uni.lodz.pl
Koordynator projektu: dr Emilia Garncarek
e-mail: emilia.garncarek@uni.lodz.pl
Sekretariat projektu: mgr Beata Gambrych-Naze
pokój A-222, nr tel. 48 42 635 40 77

Zapraszamy do kontaktu mailowego: mp.projekt@uni.lodz.pl
https://www.facebook.com/mommypreneurspl/