• 05

    10 2018

  • Babie lato z SIP-ami

Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi organizuje bezpłatne szkolenie dla zakładowych i oddziałowych społecznych inspektorów pracy, które odbędzie się w dniu 19 października 2018 r. (piątek) o godzinie 10.00 w  siedzibie w Łodzi, Al. Kościuszki 123 (sala konferencyjna, I piętro).

Podczas spotkania omówione zostaną następujące tematy:

  • „ Bezpieczeństwo i higiena pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym – przepisy obowiązujące od 10 sierpnia 2018 r. Analiza wybranych wypadków przy pracy. Przyczyny i środki zapobiegawcze.”– wykładowca: Dariusz Bończak – Nadinspektor pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi,
  • „Aspekty prawne i faktyczne działalności społecznego inspektora pracy.WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 26 kwietnia 2018 r. sygn. akt K 6/15 (Dz. U. 2018.830 z dnia 2 maja 2018 r.) odnoszący się do niektórych przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy (Dz. U. Nr 35, poz. 163, ze zm.). Zmiany ustawy kodeks pracy dokonane ustawą z dnia 24 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018.357  z dnia 13 lutego 2018 r.) dotyczące monitoringu i monitoringu poczty elektronicznej.” – wykładowca Kamil Kałużny – Starszy Inspektor Pracy Specjalista z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi,
  • Dyskusja i odpowiedzi m. in. także na wcześniej zgłoszone pytania.

Przewidywany łączny czas trwania szkolenia – 3 godziny.

Ze względów organizacyjnych, prosimy o potwierdzenie Państwa udziału w wybranym terminie do dnia 15 października br. za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi lodz.pip.gov.pl w zakładce aktualności.

Ilość miejsc ograniczona.

Proszę w formularzu zadawać konkretne pytania dotyczące prawa pracy, bhp, działalności społecznych inspektorów pracy. (Państwa pytania dotyczące stanów prawnych i faktycznych u pracodawców są najważniejsze. Jeśli pytania będą dotyczyć np. zapisów w regulaminach pracy, regulaminach wynagradzania, umowach o pracę proszę takie dokumenty przynieść na szkolenie).

 

Źródło: PIP