• 23

    01 2020

  • Dotacje na innowacje i rozwój firm

Regionalny Ośrodek Enterprise Europe Network przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości

zaprasza na seminarium

Dotacje na innowacje i rozwój firm

5 lutego 2020 r., godz. 11.00 – 13.45 w siedzibie Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi, ul. Piotrkowska 86, front, II piętro

Eksperci Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przedstawią możliwości wsparcia finansowego dla nowych (start-upów) i istniejących firm:

  • Dofinansowanie przygotowania i wdrożenia technologii
  • Pomoc w ekspansji zagranicznej
  • Dotacje z Funduszy Norweskich
  • Szkolenia i doradztwo

Konsultanci ośrodka Enterprise Europe Network przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprezentują działania wspierające przedsiębiorców w zakresie innowacji i współpracy międzynarodowej.

Po seminarium zapraszamy na poczęstunek i indywidualne konsultacje z ekspertami.

Udział bezpłatny po wcześniejszym zgłoszeniu. Kartę zgłoszenia należy pobrać oraz przesłać na adres: fundacja@frp.lodz.pl .