• 17

    04 2018

  • Legalne zatrudnienie

W ramach Akademickich Targów Pracy zachęcamy do udziału w bezpłatnym  szkoleniu dla studentów, pracowników, przedsiębiorców, pracodawców, uczniów, zleceniobiorców, pracowników służb kadrowych i zasobów ludzkich.

Organizator: Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi
Tytuł szkolenia: Legalne zatrudnianie: umowy o pracę, umowy cywilnoprawne-aspekty prawne i praktyczne – Pracuj legalnie!. ( www.prawawpracy.pl ). Jak poradzić sobie z nieuczciwym pracodawcą?
Termin: 25.04.2018 09:00
Czas trwania: 120 min.
Miejsce: Aula, CKM PŁ, ul. Żwirki 36

Rejestracja na stronie: http://atp.lodz.pl/OpisSzkolenia/261

Umowy o pracę, umowy cywilnoprawne np. umowy zlecenie, umowy o dzieło – aspekty prawne i praktyczne. Kampania Państwowej Inspekcji Pracy: Pracuj legalnie! ( www.prawawpracy.pl ). Jak poradzić sobie z nieuczciwym pracodawcą? m. in. zakres działania Państwowej Inspekcji Pracy.

Prowadzący: Starszy Inspektor Pracy Specjalista-  Kamil Kałużny

Grupa docelowa: studenci, pracodawcy, przedsiębiorcy, uczniowie, pracownicy, zleceniobiorcy

 

Źródło: PIP