• 21

    01 2016

  • Łódzka firma inwestuje w przełomową technologię pozyskiwania protein z rzepaku

Impera Alfa zainwestowała 1 mln zł w NapiFeryn BioTech – spółkę prowadzącą prace nad innowacyjną na skalę światową technologią uzyskiwania białka z rzepaku. Powstały w ten sposób produkt będzie mógł być wykorzystywany do produkcji żywności, a nawet stać się alternatywą dla mięsa i soi.

NapiFeryn BioTech pracuje nad technologią, która pozwala na oddzielenie pełnowartościowego  białka z rzepaku–izolatu. Izolaty białkowe mają wysoką wartość odżywczą, zbilansowany skład aminokwasów oraz niską zawartość tłuszczy i węglowodanów, dzięki czemu idealnie nadają się do wykorzystania w produkcji żywności.

Rozwiązanie NapiFeryn BioTech zakłada izolatów białkowych z biomasy rzepakowej, która powstaje podczas produkcji oleju. Jest to źródło wysokowartościowego białka, które do tej pory nie mogło być wykorzystywane jako odżywcza dla człowieka, ponieważ nie było odpowiednich możliwości technologicznych do jego wyodrębnienia.
Białko produkowane przy wykorzystaniu naszej technologii będzie nadawało się do zastosowania w przemyśle spożywczym jako dodatek funkcjonalny do żywności – mówi jeden z założycieli, Piotr Wnukowski. Ponadto podkreśla, że w odróżnieniu od aktualnie wykorzystywanych metod stosowanych do produkcji protein pochodzenia zwierzęcego, zakłada wysoką efektywność oraz oszczędność i co ważne jest bardziej przyjazna dla środowiska.

Cieszymy się, że Impera Alfa dostrzegła potencjał w naszym zespole i dzięki pozyskanemu finansowaniu będziemy mogli kontynuować pracę nad rozwojem naszej unikatowej technologii. Wierzę, że w wyniku prac badawczo-rozwojowych dopracujemy proces technologiczny i będziemy w stanie zaoferować producentom żywności innowacyjne rozwiązanie – podkreśla Magdalena Kozłowska, prezes NapiFeryn BioTech. Dodatkowo wskazuje, że poza finansowaniem z Impera Alfa, spółka otrzymała dotację w konkursie dla MŚP, w ramach programu Horyzont 2020, który wyróżnia najbardziej innowacyjne firmy w Europie.

Inwestycja w NapiFeryn BioTech jest pierwszą inwestycją Impera Alfa – spółki z grupy Impera Capital. Ciągle rosnące zapotrzebowanie na nowe źródła białka jest silnym argumentem przemawiającym za zainwestowaniem w NapiFeryn BioTech, przemawia za tym również globalna perspektywa zasięgu stosowanego przez nich rozwiązania. Projekt z dziedziny technologii spożywczych idealnie wpisuje się w nasz obszar inwestycyjny – wyjaśnia Andrzej Ziemiński, Członek Zarządu Impera Alfa. Wspólne przedsięwzięcie Impera Alfa z NapiFeryn BioTech stanowi kolejny przykład owocnego połączenia nauki z biznesem w ramach projektów realizowanych przy udziale Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.