• 14

    12 2015

  • Wsparcie dla przedsiębiorców z sektora MŚP – 100 000 zł na wdrożenie CSR

Nawet 100 000,00 złotych mogą otrzymać mikro, mali i średni przedsiębiorcy na realizację projektów polegających na wdrożeniu rozwiązań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu.

Przez społeczną odpowiedzialność biznesu rozumie się podejmowanie przez przedsiębiorcę rozwiązań, bezpośrednio związanych z prowadzoną przez niego działalnością, uwzględniających aspekty społeczne i środowiskowe. Wsparcie na wdrożenie CSR stanowi pomoc de minimis. Instytucją ogłaszającą konkurs jest Polska AgencjaRozwoju Przedsiębiorczości.

Wnioski o udzielenie wsparcia można składać od 11.01.2016 r. do 08.02.2016 r. do godz. 16:30.

Szczegółowe informacje dostępne pod adresem
https://csr.parp.gov.pl/index/index/2268

 

Źródło: ŁARR