• 17

    12 2019

  • „Nowy zawód – nowa praca”

W ramach projektu oferujemy: kwalifikacyjny kurs zawodowy w kierunku opiekuna medycznego, a następnie zatrudnienie w zawodzie.

Projekt skierowany jest do kobiet zamieszkujących  na terenie Miasta Łodzi, w wieku 30 lat i więcej, niepracujących.

Zapraszamy do biura projektu: UMŁ Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej, Al. Politechniki 32, 93-590 Łódź, pok. 225a.