• 27

    11 2019

  • RODO – szkolenie dla początkujących

RODO – szkolenie dla początkujących

Termin szkolenia: 13.12.2019 r.

Godzina: 10:00

Czas trwania: 2 godziny

Miejsce: Al. Politechniki 32, sala 114

Dla kogo?

Szkolenie dedykowane jest dla małych przedsiębiorców albo osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą, którzy będą przetwarzać dane osobowe.

Korzyści ze szkolenia:

Na szkoleniu poznasz podstawowe definicje związane z ochroną danych osobowych oraz obowiązki podmiotów uczestniczących w procesie przetwarzania danych. Nauczysz się jak zbierać dane dla potrzeb marketingowych, przygotować obowiązek informacyjny, a także poznasz wymogi zbierania zgód od klientów.

Zakres szkolenia:

  • cel wprowadzenia regulacji dotyczącej ochrony danych osobowych
  • kim jest administrator danych, procesor, a kim podmiot, którego dane są przetwarzane?
  • jakie są podstawy przetwarzania danych?
  • jakie obowiązki ciążą na administratorze danych oraz procesorze?
  • odpowiedzialność za naruszenie RODO na podstawie pierwszych decyzji UODO zakończonych karami finansowymi wymierzonymi administratorom.

Prowadzący:

Przemysław Olszewski – ekspert w zakresie compliance, ochrony danych osobowych
i polityki przeciwdziałania praniu pieniędzy. Posiadający wieloletnie doświadczenie
w bankowości oraz ubezpieczeniach. Prowadził również projekty dla małych i średnich podmiotów gospodarczych, szkół i uczelni oraz jednostek samorządu terytorialnego. Trener
z zakresu compliance, ochrony danych osobowych oraz nowoczesnych technologii. Audytor wewnętrzny w zakresie normy ISO27001.

Firma szkoleniowa:

Checkbox Sp. z o.o. świadczy usługi konsultingowe w zakresie wdrażania wymogów wynikających z przepisów prawa oraz w zakresie zarządzania ryzykiem braku zgodności, uwzględniając nie tylko aspekty prawne ale również wskazując możliwe rozwiązania techniczne w zakresie bezpieczeństwa IT. Spółka ma doświadczenie w realizowaniu projektów dla klientów prowadzących działalność krajową i międzynarodową w branżach takich jak: finanse i bankowość, edukacja, służba zdrowia, administracja publiczna, telekomunikacja, budownictwo, transport czy MŚP zajmujące się produkcją lub handlem,
w tym e-commerce.

Poniższy formularz zgłoszenia na szkolenie proszę przesłać na adres kontakt@przedsiebiorczosc.lodz.pl

Przesłanie zgłoszenia  jest równoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem uczestnictwa w inicjatywach organizowanych w ramach Łódzkiego Centrum Przedsiębiorczości.