• 27

    08 2018

  • Seminarium „Instrumenty wsparcia umiędzynarodowienia i innowacyjności firm w początkowej fazie rozwoju”

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości, Bionanopark oraz Regionalny Ośrodek Enterprise Europe Network przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają dnia 13 września o godzinie 11.00 do Bionanoparku na seminarium dotyczące wsparcia firm w początkowej fazie rozwoju.

W programie m.in.:

– międzynarodowa kampania Niebezpieczne substancje pod kontrolą Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA), której FRP jest ambasadorem
– umiejętność komunikacji jako narzędzie międzynarodowej
współpracy
– międzynarodowe kojarzenie partnerów w sferze biznesowej, technologicznej i naukowej
– badanie innowacyjności firmy, w tym innowacyjności cyfrowej, z wykorzystaniem narzędzia IMP3rove
Seminarium towarzyszyć będzie prezentacja plakatów na temat zagrożeń w pracy.

Udział bezpłatny po wcześniejszym zgłoszeniu:   Informacje i zgłoszenia
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Piotrkowska 86, 90-103 Łódź
tel. 42 630 36 67, e-mail: fundacja@frp.lodz.pl, www.frp.lodz.pl

Data: 13 września 2018 r., godz. 11.00

Miejsce: Bionanopark, Łódź,  ul. Dubois 114/116