• 16

  09 2016

 • Weź udział w debacie

Serdecznie zapraszamy do udziału w otwartej debacie z udziałem ekspertów na temat „Wyzwania demograficzne Łodzi – priorytety w obszarze pracy, zdrowia, edukacji i rozwoju”. Spotkanie  odbędzie się 27 września 2016 r. w godz. 17.00-19.30 w Małej Sali Obrad Urzędu Miasta Łodzi – ul. Piotrkowska 104.

Program spotkania:

 • 17:00-17:30 – prezentacja założeń Programu „Łódź łączy pokolenia” oraz wniosków
  z pierwszego etapu konsultacji społecznych
 • 17:30-18:15 – panel dyskusyjny ekspertów w składzie:
  • Iwona Iwanicka, Z-ca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi
  • dr hab. Anna Janiszewska, Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego
  • Bogdan Jankowski, Z-ca Dyrektora Regionalnego Centrum Polityki Społecznej
  • Przedstawiciel Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
  • Magdalena Poulain, Fundacja 20135, przewodnicząca Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Polityki Demograficznej i Współpracy Międzypokoleniowej
 • 18:15-19:30 – otwarta debata z mieszkańcami, możliwość składania propozycji i opinii

Spotkanie jest częścią konsultacji Programu „Łódź łączy pokolenia – łódzka polityka demograficzna”. Program ma wskazywać działania będące kompleksową odpowiedzią na najważniejsze wyzwania demograficzne Łodzi – niską liczbę urodzeń, wzrost udziału liczby osób starszych w społeczeństwie, potrzebę zwiększenia przyjazdów do Łodzi. Wskazane działania mają być rozwinięciem inicjatyw rządowych i regionalnych.

Uprzejmie prosimy o przesłanie potwierdzenia obecności na spotkaniu do 23 września br. na adres e-mail: t.gralinski@uml.lodz.pl.

Więcej informacji na stronie: http://uml.lodz.pl/lodzlaczypokolenia

Źródło: UMŁ