• 27

    05 2015

  • Wyniki III etapu Konkursu na BiznesPlan

Do tegorocznej edycji Konkursu zgłoszono 200 projektów, spośród których wyłoniono 56 najlepszych pomysłów związanych z założeniem lub rozwojem istniejącej firmy.

Podczas drugiego etapu (od 15 kwietnia do 25 maja) większość uczestników korzystała ze szkoleń oraz doradztwa. Efektem ich ponad miesięcznej pracy są złożone biznesplany. Dokumenty,  zostaną poddane ocenie dwóch niezależnych  ekspertów z Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego a następnie 8 czerwca Członkowie Kapituły Konkursu zadecydują w oparciu o biznesplany, ekspertyzę oraz prezentację uczestników o wyłonieniu  zwycięzców tegorocznej edycji Konkursu.

Lista projektów zakwalifikowanych do ostatniego III etapu

Wyniki obrad Kapituły Konkursu poznamy w czerwcu podczas uroczystej Gali Finałowej.