Najnowsze inicjatywy i programy publiczne dla mikroprzedsiębiorców, mapa instrumentów finansowych UE, w tym  najnowsza oferta w Polsce, prezentacja wyników badania o rynku mikro i debata „W poszukiwaniu optymalnego systemu wsparcia dla mikrobiznesu” z udziałem zastępcy prezes PARP, Marcina Szyguły.

  Już po raz szesnasty zapraszamy na organizowane przez PARP, Forum Edukacyjne Małych i Średnich Przedsiębiorstw, które odbędzie się 14 i 15 września br. na stadionie PGE Narodowy w Warszawie. Pod adresem www.forummsp.parp.gov.pl została uruchomiona rejestracja dla uczestników. Serdecznie zapraszamy przedsiębiorców, przedstawicieli startupów, ekspertów zarządzania zasobami ludzkimi, przedstawicieli działów HR oraz wszystkich zaangażowanych w rozwój firm z sektora MSP. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Ministerstwa Rozwoju.

Projekt "Czas na sukces"

2016-08-19 11:03:39

Informujemy, że z dniem 1 sierpnia 2016r. Stowarzyszenie Oświatowe „EDUKATOR” w partnerstwie z Fundacją Inkubator rozpoczęło realizację projektu „CZAS NA SUKCES” współfinansowanego przez  Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Priorytet VIII – Zatrudnienie, Działanie VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości, Poddziałanie VIII.3.1 – Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych.

Już po raz szesnasty zapraszamy na organizowane przez PARP, Forum Edukacyjne Małych i Średnich Przedsiębiorstw, które odbędzie się 14 i 15 września br. na stadionie PGE Narodowy w Warszawie. Pod adresem www.forummsp.parp.gov.pl została uruchomiona rejestracja dla uczestników. Serdecznie zapraszamy przedsiębiorców, przedstawicieli startupów, ekspertów zarządzania zasobami ludzkimi, przedstawicieli działów HR oraz wszystkich zaangażowanych w rozwój firm z sektora MSP. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Ministerstwa Rozwoju.

Unijne wsparcie na turystykę

2016-04-25 10:56:04

Województwo Łódzkie ogłasza kolejne konkursy na pieniądze unijne. Tym razem mogą po nie sięgnąć zainteresowani budową lub przebudową obiektów związanych z turystyką w naszym województwie. Do wzięcia jest ponad 150 mln zł!

Modele biznesowe MŚP

2016-03-08 08:22:14

W związku z ogłoszeniem Konkursu  na modele biznesowe MŚP w ramach II Osi priorytetowej: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania: 2.2: Internacjonalizacja przedsiębiorstw RPO zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym.

Zapraszamy wszystkie osoby poszukujące finansowania na założenie własnej firmy na bezpłatne szkolenie organizowane w ramach Łódzkiego Centrum Przedsiebiorczości. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadni ubiegania się o datację z Powiatowego Urzędu Pracy na założenie własnej działalności gospodarczej.

Moc społecznych interakcji

2016-01-19 07:41:13

Finansowanie społecznościowe, czyli crowdfunding, systematycznie zyskuje na popularności. Kilka razy w roku pojawiają się rekordy dotyczące wysokości dofinansowania i szybkości w osiąganiu zakładanego celu. To ośmiela kolejnych projektodawców, którzy proponują coraz więcej ciekawych pomysłów, a społeczność chętnie je podchwytuje i finansuje.

Equi Care

2016-01-13 08:12:05

Fizjoterapii koni. W swojej ofercie Equi Care oferuje zabiegi z zakresu fizykoterapii, terapii manualnej oraz specjalistycznego doradztwa.

Girls go start-up!

2016-01-11 08:54:10

Girls go start-up! Academy to pierwsza w Polsce akademia start-upowa dla kobiet.  Celem Projektu jest wsparcie kobiet związanych z obszarem STEM  w zdobywaniu wiedzy o tworzeniu start-upów, a potem realizacji takich przedsięwzięć w praktyce.

Aż o 8 miliardów złotych z przeznaczeniem na badania naukowe i prace rozwojowe mogą się starać w tym roku przedsiębiorcy i naukowcy. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło harmonogram konkursów w 2016 roku. NCBR ogłosi 25 konkursów, a połowa z nich to nowe propozycje adresowane zarówno do przedsiębiorców, jak i uczelni i jednostek naukowych.

Ministerstwo Rozwoju uruchomiło Bazę Konkurencyjności Funduszy Europejskich. Beneficjenci środków unijnych mogą już publikować zapytania ofertowe niezbędne do realizacji projektów. Baza jest dostępna pod adresem bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz www.konkurencyjnosc.gov.pl.

Nawet 100 000,00 złotych mogą otrzymać mikro, mali i średni przedsiębiorcy na realizację projektów polegających na wdrożeniu rozwiązań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu.

Meet Biotech - Boost Biotech

2015-12-11 09:02:45

Biotechnologu! Zastanawiasz sie jak rozwinąć swoją pasję w firmę? Chcesz zdobywać nowe doświadczenia za granicą? Planujesz włączyć się do organizacji związanych z farmacją? A może po prostu szukasz inspiracji do rozwoju swojej kariery zawodowej? Najbliższe spotkanie w Łodzi 16 grudnia br.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 10 grudnia serdecznie zaprasza do udziału w konferencji „GameINN – wspólnie dla polskiego przemysłu kreatywnego”. Celem spotkania jest dyskusja nt. potencjału ekonomicznego sektora gier komputerowych w Polsce. Gościem specjalnym konferencji będzie Jeff Burton.

Prowadząc biznes do realizacji określonych celów, potrzebna jest współpraca z innymi przedsiębiorcami. Przedstawiciele regionu łódzkiego podzielając tę zasadę ruszają z nowym projektem rozwoju regionu, którego motto brzmi: „Jeśli chcesz iść szybko idź sam. Jeśli chcesz dojść daleko idźcie razem.”

Regionalna Izba Gospodarcza w Łodzi podczas spotkania w dniu 8 grudnia zaprezentuje datę, ramowy program Kongresu PolandArabiya 2016 oraz plan wydarzeń, poprzedzających Kongres, realizowanych w kraju i za granicą. Honorowym gościem spotkania będzie J.E. Ambasador Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratyczne w Polsce.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości tworzy Katalog Polskiego Ekosystemu Startupowego. Będzie to pierwsza w Polsce pełna baza wszystkich podmiotów tworzących polski ekosystem startupowy. Katalogowi będzie towarzyszyć raport o ekosystemie startupowym zawierający wnioski z 16 województw w Polsce.

Kary mogą sięgać pięciu procent rocznego obrotu przedsiębiorstw, które niezgodnie z prawem będą gromadzić i udostępniać dane osobowe osób fizycznych. Ostateczne rekomendacje w tej sprawie mogą być przyjęte w Brukseli jeszcze w tym roku i po okresie przygotowawczym będą jednolite dla wszystkich 28 krajów Unii Europejskiej.

Choć media nie zawsze o tym wspominają, na jednego młodego start-upowca, który osiągnął sukces, przypada wielu, którym się to nie udało. Dane wskazują wyraźnie, że statystycznie lepszymi biznesmenami są osoby starsze, niewykluczone, że takie, które wcześniej zaznały porażki, wdrażając jeden ze swoich pomysłów.