• 19

  11 2018

 • „Bon-apetyt na rozwój”- Nowy nabór wniosków o dotację na kursy i szkolenia dla pracowników i właścicieli firm.

Nasycić swój apetyt – apetyt na rozwój. A to za sprawą projektu skierowanego do pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Nowy nabór wniosków o dotacje na sfinansowanie usług rozwojowych: szkoleń, kursów i usług doradczych.

O PROJEKCIE

Wsparcie polega na przyznaniu bonów rozwojowych, które przedsiębiorca będzie mógł przeznaczyć na przeszkolenie swoich pracowników i siebie. Bony wykorzystane na szkolenia, kursy i studia podyplomowe dofinansowane będą nawet do 80% wartości usługi (maksymalnie do 3000 zł wraz z wkładem własnym na jednego pracownika).

WAŻNE! Pracownik MŚP  może skorzystać z wybranej usługi rozwojowej oferowanej przez firmy zarejestrowane w internetowej Bazie Usług Rozwojowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/) .

Wsparcie w szczególności kierowane jest dla:

 • pracowników o niskich kwalifikacjach,
 • pracowników powyżej 50 roku życia,
 • przedsiębiorstw wysokiego wzrostu,
 • przedsiębiorstw z branż/sektorów strategicznych
 • przedsiębiorstw, które uzyskały wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach Działania 2.2 PO WER,
 • usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt. 8 Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji lub polegających na walidacji, o której mowa w art. 2 pkt. 22 tej Ustawy.

EFEKTY

Zakładanym efektem jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji u co najmniej czterech tysięcy pracowników w pięciuset przedsiębiorstwach z sektora MŚP, zarejestrowanych na terenie województwa łódzkiego.

Większość formalności związanych z uzyskaniem dofinasowania obsługiwana będzie przez system elektroniczny, a na Państwa indywidualne pytania chętnie odpowiedzą nasi doradcy.

Już dziś warto zarejestrować się w Bazie Usług Rozwojowych  (https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/) , by wyszukać interesujące szkolenia, a ponadto jest to jeden z warunków, które należy spełnić przed ubieganiem się o dofinasowanie.

Prawidłowa realizacja działań możliwa będzie dzięki współpracy z Partnerami:

 1. Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny Sp. z o.o.
 2. Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A.
 3. EngineArch Marek Pietrucha

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://larr.pl/bony/

 

Źródło: ŁARR