• 09

    11 2018

  • Zaproszenie na bezpłatne szkolenie dla agencji pracy tymczasowej i pracodawców użytkowników

Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi zaprasza dniu 28 listopada 2018 r. na bezpłatne szkolenie poświęcone tematyce zatrudniania pracowników tymczasowych. Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli agencji pracy tymczasowej i pracodawców użytkowników.

Godzina: 09.00 – 13.00
Miejsce: Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi, al. Kościuszki 123 (sala konferencyjna, I piętro).

Program:

  • Specyfika zatrudnienia tymczasowego
  • Możliwości i warunki zatrudniania cudzoziemców (stan prawny po 01.01.2018 r.)
  • Obowiązki i prawa stron w zatrudnieniu tymczasowym dotyczące bhp
  • Nowe wymagania kwalifikacyjne dla kierowców wózków jezdniowych z napędem

Prosimy o potwierdzenie udziału w szkoleniu (z podaniem liczby osób) do dnia 26.11.2018 r. do godz. 14.00 telefonicznie na numer 42 63 51 234, mailowo na adres prewencja@lodz.pip.gov.pl lub poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie lodz.pip.gov.pl

Liczba miejsc ograniczona.

Źródło: PIP