• 13

    04 2016

  • Od pomysłu do przemysłu

W ramach konkursu unijnego „Teaming for exellence” w Łodzi powstaje naukowy projekt, dzięki któremu Łódź może stać się liderem w opracowywaniu naukowych odkryć, będących zaczynem innowacyjnej gospodarki regionu oraz całej Polski.

Ideę powstania takiego ośrodka zaprezentowano w Łódzkim Regionalnym Parku Naukowo-Technologicznym Jarosławowi Gowinowi, ministrowi szkolnictwa wyższego i nauki.

Z inicjatywy prof. Stanisława Bieleckiego, rektora Politechniki Łódzkiej, w celu stworzenia Międzynarodowego Centrum Badań Innowacyjnych Bioproduktów w Łodzi, zawiązana została kooperacja pomiędzy największymi łódzkim uczelniami, czyli Politechniką, Uniwersytetem Łódzkim i Uniwersytetem Medycznym oraz Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk. Do tego dołączono jeszcze dwa Instytuty Maxa Plancka z Niemiec zajmujące się chemią i fizyką.

Centrum ma być nastawione na tworzenie innowacyjnych produktów. Drogą do osiągnięcia tego celu mają być nowe odkrycia naukowe, znalezienie nowych metod badawczych oraz zastosowania dla nich w praktyce, czyli do użytku codziennego. Naukowym liderem został prof. Janusz Bujnicki, polski biolog specjalizujący się w biologii molekularnej i bioinformatyce, profesor nauk biologicznych, kierownik Laboratorium Bioinformatyki i Inżynierii Białka w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. Ceniony i nagradzany za swoje osiągnięcia w Europie oraz na świecie. Jest laureatem Programu Młodego Naukowca Europejskiej Organizacji Biologii Molekularnej (EMBO) i amerykańskiego Instytutu Medycznego Howarda Hughesa (HHMI) w 2002. Pierwszy polski laureat grantu w dziedzinie nauk biologicznych przyznawanego przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (ERC) w 2010.

We wrześniu 2014 r. projekt Centrum został złożony do konkursu „Teaming for exellence” ogłoszonego w ramach „Horyzontu 2020”. 30 stycznia 2015 r. Komisja Europejska ogłosiła wyniki pierwszego etapu. Wpłynęło 169 wniosków z 16 krajów, w tym 19 z Polski. Do drugiego etapu zakwalifikowały się trzy polskie projekty, wśród nich łódzkie centrum. Zakwalifikowane zespoły badawcze otrzymały po 500 tys., euro na przygotowanie szczegółowych biznesplanów. Termin ich składania kończy się 23. czerwca. Te, które przejdą do kolejnego etapu, dostaną 20 mln euro na budowę nowej jednostki badawczej lub wdrażanie pomysłu zgłoszonego do konkursu.

Źródło: Serwis informacyjny województwa łódzkiego