• 05

    05 2015

  • V Forum Młodych Przedsiębiorców

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w V Forum Młodych Przedsiębiorców, które odbędzie się w dniu 7 maja w Warszawie, w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej.

Forum jest najważniejszym wydarzeniem inicjatywy Młodych Innowacyjnych.

Młodzi Innowacyjni jest inicjatywą, która ingeruje najważniejsze organizacje otoczenia młodego biznesu, szkoły wyższe, inkubatory przedsiębiorczości, a przede wszystkim młodych innowacyjnych przedsiębiorców. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest Parterem wydarzenia. Celem Forum jest m.in. przekazanie wiedzy eksperckiej, a także przegląd wybranych i dostępnych form finansowania młodej przedsiębiorczości oraz możliwości ułatwiających zakładanie działalności gospodarczej młodym ludziom na podstawowym etapie.

Tematyka paneli będzie dotyczyła: Startup Kids, czyli jak rozwijać pomysły dzieci, i jak generować twórcze pomysły u dorosłych; Top VC Europe, czyli jak wyglądają rynki zagraniczne, w co inwestują VC z Europy Zachodniej; Jak w czasach baroku znaleźć przepis na sukces biznesowy? W tym panelu udział wezmą młodzi przedsiębiorcy, których innowacyjne modele biznesowe odpowiadają na wyzwania barokowej współczesności.

Szczegóły: www.minnowacyjni.pl

PARP jest partnerem wydarzenia

Źródło: Portal Innowacji