• 25

    07 2018

  • Wsparcie prawne dla start-upów

Prowadzisz start-up? Kancelarie prawne udzielą indywidualnego wsparcia prawnego o wartości do 20 tys. zł. W drugiej edycji programu Wsparcie prawne dla start-upów PARP wyłoniła 7 podmiotów zrzeszających łącznie 10 kancelarii z całej Polski, które będą wspierać młode firmy.

Prawnicy z kancelarii:

  • Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni,
  • DGP Doniec Górecki s.k., wspólnie z Kasolik, Pawlus-Łapa Adwokacka Spółka Partnerska,
  • J. Szymański & M. Wyjatek Adwokaci s. c., z Kancelaria Prawna Klepacz Wąsik i Wspólnicy Radcowie Prawni s.c oraz Kancelaria Adwokacka Adwokat Piotr Pałucki & Adwokat Jakub Szkutnik s.c.,
  • Kancelaria Adwokacka Whitestonelegal Tymon Kulczycki,
  • Kancelaria Radcy Prawnego Igor Bąkowski,
  • Lawmore sp. z o. o.,
  • Rosicki Purski i Wspólnicy Ecdf Kancelaria Radców Prawnych

pomogą młodym przedsiębiorcom nie tylko przygotować, ale także wynegocjować kluczowe umowy, które niejednokrotnie stanowią podstawę sukcesu całego przedsięwzięcia. W zeszłym roku na profesjonalną pomoc start-upy mogły liczyć głównie przy zawieraniu umowy inwestycyjnej. Tym razem katalog usług został znacznie rozszerzony.

Zdając sobie sprawę z problemów, z którymi borykają się start- upy przy okazji negocjowania warunków współpracy z inwestorem, PARP wspiera je, umożliwiając przeprowadzenie tzw. analizy law due-diligence, jeszcze przed rozpoczęciem rozmów z Aniołem Biznesu czy Funduszem VC. Ustalenie kluczowych ryzyk, nakreślenie pożądanej sytuacji prawnej start-upu, a w konsekwencji także wprowadzenie niezbędnych zmian na tak wczesnym etapie, powinno znacząco skrócić sam proces inwestycyjny.

Dodatkowo, przy podpisaniu umowy z inwestorem, start-upy mogą skorzystać z pomocy prawników przy okazji negocjowania i zawierania umów z kluczowymi kontrahentami, takimi, którzy zdecydują się korzystać z ich innowacyjnego produktu lub będą im dostarczać niezbędne elementy potrzebne do jego wytworzenia. Ponadto, niezależnie od rodzaju wybranej usługi, przedsiębiorcy mogą wykorzystać 5 godzin konsultacji prawnych dotyczących indywidualnych zagadnień firmy. Przedsiębiorcy sami wybierają kancelarię, która będzie świadczyć dla niego usługi prawne spośród wybranych przez PARP.

Program Wsparcie prawne dla start-upów wpłynie korzystnie na wzmocnienie pozycji negocjacyjnej młodych przedsiębiorstw w relacjach z inwestorami i dużymi kontrahentami, których wspierają znane zespoły prawników.

O wsparcie mogą ubiegać się start-upy – mikro, mali i średni przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą nie dłużej niż pięć lat. Istotnym warunkiem udziału w programie jest dysponowaniem listem intencyjnym od inwestora, który potwierdzi jego zainteresowanie rozpoczęciem lub kontynuowaniem współpracy z danym start-upem. Program finansowany jest ze środków budżetu państwa. Wnioskujący nie muszą wykazywać wkładu własnego, jeśli wartość wybranych przez nich usług nie przekroczy kwoty maksymalnego dofinansowania, czyli 20 tys. zł. Nabór wniosków rozpoczął się 4 lipca i potrwa do wyczerpania środków lub do 15 października 2018 r.

Źródło: PFR