• 01

    09 2015

  • Środki UE na promocję gospodarczą regionu

W związku z ogłoszeniem konkursu na promocję gospodarczą regionu

w ramach II Osi priorytetowej: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania: II.2: Internacjonalizacja przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 informujemy o spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się się w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w dniu 9 września 2015 r.

Konkurs skierowany jest do:

  • jednostek samorządu terytorialnego, ich związków i stowarzyszeń,
  • organizacji pozarządowych,
  • izb gospodarczych i organizacji przedsiębiorców,
  • jednostek naukowych
  • szkół wyższych.

Szansę na wsparcie unijne mają projekty

związane z wypracowaniem kompleksowej oferty promocji gospodarczej, zmierzającej do wzrostu eksportu i zdobywania nowych rynków zbytu, nawiązywania kontaktów z partnerami zagranicznymi i pozyskiwania informacji na temat rynków zagranicznych, w szczególności w zakresie rynków obejmujących regionalne specjalizacje.

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie:

30 września – 14 października 2015 r.

Spotkanie odbędzie się

w dniu 9 września br. (środa), w godz. 10.00-12.00, w sali konferencyjnej Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, przy ul. Moniuszki 7/9, I piętro.

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie.
Ilość miejsc ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.  Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Źródło: Centrum Obsługi Przedsiębiorcy