• 28

    12 2015

  • Rusza konkurs na innowacje w MŚP

W dniu 23 grudnia br. Centrum Obsługi Przedsiębiorcy ogłosiło konkurs dla projektów polegających na: wdrożeniu lub zakupie i wdrożeniu wyników prac B+R, wdrożeniu innowacyjnych produktów, procesów wytwarzania produktów lub świadczenia usług, w tym ekoinnowacje.

Do udziału w konkursie w ramach tego poddziałania, zapraszamy beneficjentów z sektora MŚP. Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczyna się 22 lutego 2016 r. a kończy 3 marca 2016 r. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi 12 000 000 EUR.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje wszystkie typy projektów wymienione w pkt 9 opisu Poddziałania II.3.1 zamieszczonego w SzOOP RPO WŁ 2014-2020 oraz w § 5 ust. 6 Regulaminu konkursu tj.:

  • wdrożenie lub zakup i wdrożenie wyników prac B+R;
  • wdrożenie innowacyjnych produktów, procesów wytwarzania produktów lub świadczenia usług, w tym ekoinnowacje.

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu środkami EFRR w ramach RPO WŁ 2014-2020 wynosi 35% całkowitych wydatków kwalifikowalnych (zgodnie z § 11 ust. 14 Regulaminu konkursu). Poziom dofinansowania może ulec zwiększeniu (zgodnie z § 11 ust. 15 Regulaminu konkursu):

  • o 10% – w przypadku ubiegania się o dofinansowanie średniego przedsiębiorstwa,
  • o 20% – w przypadku ubiegania się o dofinansowanie mikro- i małego przedsiębiorstwa.

Maksymalna wartość dofinansowania

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu wynosi 3 000 000 zł (zgodnie z § 11 ust. 8 Regulaminu konkursu).

Regulamin konkursu wraz z załącznikami do pobrania (tutaj)

 

Źródło: Centrum Obsługi Przedsiebiorcy