• 01

    07 2016

  • Szkolenia i doradztwo z zakresu zamówień publicznych

Przedsiębiorco!

Planujesz wejście na rynek zamówień publicznych? Chcesz przystąpić do przetargu, ale nie wiesz jak to zrobić? Chcesz poznać swoje prawa w związku z ubieganiem się o zamówienia publiczne? Zgłoś się na ogólnopolski cykl szkoleń i doradztwa z zakresu PZP.

Do kogo jest skierowane są działania?

• Przedsiębiorstwa z sektora MŚP mające siedziby zgodnie z dokumentem rejestrowym, na terenie którego prowadzone są szkolenia.
• Ich właściciele i pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę.

Działania szkoleniowo-doradcze będą prowadzone w 5 obszarach geograficznych przez następujących Wykonawców wybranych w drodze konkursu:

• województwa: kujawsko-pomorskie, podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie
OŚRODEK DORADZTWA I TRENINGU KIEROWNICZEGO
tel.: 58 326 24 00
e-mail: oditk@oditk.pl

• województwa: lubelskie, mazowieckie
APEXNET Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
tel.: 22 205 89 04
e-mail: marketing@apexnet.pl

• województwa: małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie
PODKARPACKA AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
tel.: 17 857-71-00
e-mail: pap@pap.rzeszow.pl

• województwa łódzkie, opolskie, śląskie
WYG CONSULTING Sp. z o.o.
tel.: +48 22 492 71 01
e-mail: kontakt@wygconsulting.pl

• województwa: dolnośląskie, lubuskie, zachodnio-pomorskie, wielkopolskie
WIELKOPOLSKA GRUPA PRAWNICZA Kozłowski, Maźwa, Sendrowski i Wspólnicy Sp. K.
tel.: +48 515 615 702
e-mail: m.kaczmarek@wgpr.pl

Korzyści dla uczestników działań:

• Możliwość uzupełnienia i podwyższenia swoich kompetencji w obszarze zamówień publicznych.
• Możliwość wymiany doświadczeń z ekspertami zamówień publicznych oraz innymi uczestnikami szkoleń.
• Możliwość uzyskania indywidualnego doradztwa i spotkań z ekspertami zamówień publicznych.
• Nauka praktycznych zagadnień związanych z zastosowaniem PZP.

Szczegóły dotyczące warunków uczestnictwa w działaniach szkoleniowo-doradczych uzyskają Państwo bezpośrednio u Wykonawców przypisanych do poszczególnych obszarów geograficznych.

Działania są realizowane pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach działania 2.2 POWER, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

 

Źródło: PARP