• 12

    09 2016

  • Odnieś sukces na rynku chińskim!

Lodzkie GO China – spotkanie dla przedsiębiorców dotyczące rynku chińskiego

Kiedy:19 września 2016 r., godz. 10:00

Gdzie:Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź; sala obrad Sejmiku Woj. Łódzkiego (I piętro)

Co: Lodzkie GO China, czyli spotkanie dla przedsiębiorców z regionu łódzkiego w związku z organizacją misji gospodarczej do Chin na Forum Biznesu i Współpracy Technologicznej UE-Chiny (Chengdu) w ramach projektu „Promocja gospodarcza Województwa Łódzkiego poprzez organizację i udział w zagranicznych targach i misjach gospodarczych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Dowiedz się więcej o projekcie – kliknij

Dla kogo: Spotkanie dedykowane przedstawicielom sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw  województwa łódzkiego zwłaszcza z następujących branż: energetyka w tym odnawialne źródła energii, informatyka i telekomunikacja oraz zaawansowane materiały budowane, zaawansowane technologie.

Cele spotkania:

  • przekazanie wiedzy niezbędnej przy kontaktach z potencjalnymi chińskimi partnerami biznesowymi,
  • opracowanie spójnej oferty promocyjno-handlowej , wyposażenie przedsiębiorców w wiedzę i praktyczne narzędzia mające na celu analizę i diagnozę ich potencjału wewnętrznego, zewnętrznego, określenie ich pozycji rynkowej oraz wsparcie w zakresie określenia celów strategicznych mających na celu wzrost konkurencyjności na rynku międzynarodowym w kontekście udziału w planowanych wydarzeniach,
  • przekazanie wiedzy na temat potencjalnych rynków docelowych, w tym analiza aktów prawnych, procedur, zwyczajów, praktyk handlowych i innych zasad warunkujących dostęp do poszczególnych rynków zbytu. Analiza poszczególnych rynków i wiedza dotycząca zasad, reguł, procedur, zwyczajów przyjętych za normy może w znacznym stopniu przyczynić się do wzrostu pozycji rynkowej w międzynarodowym środowisku gospodarczym (w odniesieniu do planowanych przedsięwzięć),
  • dostarczenie praktycznej wiedzy przedsiębiorcom w zakresie projektowania produktów i usług w celu wzmocnienia innowacyjności i konkurencyjności produktów, w tym przeznaczonych na rynki międzynarodowe, ze szczególnym uwzględnieniem metodologii „myślenia projektowego”. Myślenie projektowe to metodologia, która w centrum zainteresowania stawia człowieka i jego potrzeby, łącząc je z tym, co jest technologicznie wykonalne. Główne cechy tej metodologii to innowacyjność oraz myślenie rozwiązaniami. Jest to nauka projektowania innowacyjnych produktów i usług ułatwiających życie i wspomagających rozwój,
  • zbudowanie w świadomości uczestników Forum pożądanego wizerunku marki „Łódzkie Promuje”.

Prelegenci z zakresu rynku chińskiego:
Tadeusz Chomicki
Specjalista ds. Azji i Pacyfiku, wieloletni praktyk w dziedzinie współpracy gospodarczej na arenie międzynarodowej.. Od 1992 r. pracownik Ministerstwa Spraw Zagranicznych  odpowiedzialny za współpracę z krajami Afryki, Azji, Australii i Oceanii. W latach 2009-2015 Ambasador RP w Chińskiej Republice Ludowej, gdzie pracował min. na rzecz rozszerzenia współpracy gospodarczej między Polską a Chinami w tym współpracy inwestycyjnej, szkoleniach i konferencjach dla przedsiębiorców i regionów, czy tworzeniu połączenia kolejowego z Polską. Za zasługi dla rozwoju eksportu polskiej żywności i współpracy w zakresie rolnictwa w 2015 r. otrzymał odznakę „zasłużony dla rolnictwa”. Prowadzi wykłady dla instytucji badawczych i szkoleniowych w Polsce, Republice Korei, Chinach i Mongolii z zakresu min. stosunków międzynarodowych, różnic kulturowych w we współpracy gospodarczej.

Izabela Kalinowska
Doktorantka Uniwersytetu Łódzkiego, której ścieżka zawodowa od 2008 roku nierozerwalnie związana jest z Chinami. Stypendystka Beijing Language and Culture University, Shanghai International Studies University oraz Wuhan University of Technology. Odbywała praktyki
w Konsulacie Generalnym RP w Szanghaju i Ambasadzie RP w Pekinie. Pracowała jako specjalista ds. handlu i marketingu Wuhan Polygalaceae Pharmaceutical Co. Ltd. Od 2014 r. związana z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego , gdzie pełniła funkcję pełnomocnika marszałka ds. współpracy z Chinami. Od 2014 r. kierownik Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego i Miasta Łodzi w Chengdu, gdzie zajmowała się współpracą
z władzami lokalnymi, inicjowaniem kontaktów między przedsiębiorcami, promocją łódzkich produktów w Chinach Zachodnich. Obecnie w Polsce pracuje na rzecz zacieśniania polsko-chińskich relacji gospodarczych.

Warsztaty metodą design thinking z zakresu projektowania produktów i usług:
Beata Michalska-Dominiak
Od sześciu lat związana z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, początkowo
w zakresie promocji przedsiębiorczości, od dwóch lat promocji marki Województwa Łódzkiego. Najważniejsze projekty: Europejskie Forum Gospodarcze, kampania „Łódzkie ma pomysł”, Festiwal Myślenia Projektowego. Jest certyfikowanym moderatorem design thinking, trenerem, praktykiem – na co dzień wykorzystuje kreatywne metody tworzenia produktów i usług. Zafascynowana potencjałem myślenia projektowego prowadzi szkolenia, warsztaty, angażuje się w wiele inicjatyw, w ramach których zamienia problemy na wyzwania i odnajduje skuteczne rozwiązania. Prowadzi blog na www.dt.lodzkie.pl, dzieli się wiedzą i doświadczeniem na: www.facebook.com/projektowaniesukcesu.

Maciej Łaski
Były dziennikarz, specjalista ds. marketingu i PR, od 10 lat w branży.  Zajmował się planowaniem kampanii reklamowych i strategii marketingowych, kreowaniem wizerunku i marki, zarządzaniem strategią komunikacyjną, współtwórca min. marki Łódzkie Promuje. Od 2009 r. związany z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego. Początkowo zajmował się komunikacją marketingową i media relations. Od 2012 r. dyrektor Departamentu Promocji i Współpracy Zagranicznej. Od dwóch lat prowadzi szkolenia z komunikacji o projektowania usług metodą design thinking.

Źródło: Serwis informacyjny województwa łódzkiego.