• 05

    10 2016

  • Źródła finansowania działalności eksportowej, z uwzględnieniem funduszy unijnych na lata 2014-2020

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniach poświęconych tematyce eksportowej obejmującej  planowanie, budowanie strategii oraz praktyczne i wykorzystanie środków finansowych.

Celem szkoleń jest przekazanie przedsiębiorcom (aktualnym i potencjalnym eksporterom) praktycznych informacji związanych z umiędzynarodawianiem działalności, połączonych z możliwością wykorzystania różnych form pomocy publicznej, w tym funduszy unijnych,dostępnych w nowej perspektywie w latach 2014 – 2020.

Szkolenie odbywają się będzie w godz. 10.00-15.00.

Program

–    kluczowe zagadnienia finansowe w handlu zagranicznym, metody i rodzaje płatności w handlu międzynarodowym, zabezpieczania wierzytelności w międzynarodowym obrocie gospodarczym oraz rozliczenia międzynarodowe
–   kursy walutowe w handlu zagranicznym, dochodzenie należności z tytułu eksportu
–   źródła finansowania działalności eksportowej
–   RPO WŁ na lata 2014-2020 w zakresie umiędzynaradawiania działalności przedsiębiorstw

Wszystkie spotkania odbędą się w Hotelu Grand w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 72.

Warunkiem udziału w szkoleniu jest  wypełnienie formularza zgłoszeniowego, podpisanie, zrobienie skanu i przesłanie e-mailem szkolenia@efszkolenia.pl.