• 28

    12 2016

  • Nowe wydawnictwa dla przedsiębiorczych!

Z myślą o wszystkich osobach stawiających swoje pierwsze kroki w biznesie, przy współpracy z firmą BDB AGOS Sp. z o.o. przygotowaliśmy dwa informatory, których celem jest przybliżenie podstawowych zasad prawnych prowadzenia działalności gospodarczej.

Pierwszy informator

” FIRMA KROK PO KROKU”

przybliża zagadnienia związane z:

  • podstawowymi założeniami ekonomicznymi;
  • formami prawnymi prowadzenia działalności;
  • ograniczeniami w swobodzie prowadzenia własnej firmy;
  • prawami jakie przysługują przedsiębiorcy;
  • obowiązkami rejestracyjnymi;

oraz

  • z instrumentami finansowymi z jakich mogą korzystać przedsiębiorcy rozpoczynający swój biznes.

Dokument do pobrania

 

 

 

Drugi informator

RACHUNKOWOŚĆ W MAŁEJ FIRMIE

poświęcony jest zagadnieniom podatkowym, o których powinien wiedzieć każdy początkujący przedsiębiorca, a w szczególności obejmują:

  • obowiązki ewidencyjne przedsiębiorcy;
  • stawki i pobór podatku dochodowego;
  • obowiązki ewidencyjne podatników podatku od towarów i usług (VAT);
  • ubezpieczenia społeczne i zdrowotne;
  • podatek od czynności cywilnoprawnych;
  • zasady ewidencji w przypadku wyboru podatkowej księgi przychodów i rozchodu;
  • ważne dla podatnika terminy.

Dokument do pobrania

 

 

 

Publikacje dostępne są bezpłatnie w siedzibie Biura Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą (al. Politechniki 32, pok.228).