• 01

  03 2017

 • E-handel – zasady opodatkowania

Coraz częściej działalność prowadzona jest on -line, a oferowane przez firmę produkty oraz usługi dystrybuowane są na całym świecie.

Dlatego wszystkim obecnym i przyszłym przedsiębiorcom proponujemy bezpłatny udział w szkoleniu „E-handel – zasady opodatkowania”.

Termin: 16.03.2017
Godzina: 9.00 -15.00
Miejsce: Łódzkie Centrum Przedsiębiorczości al. Politechniki 32

Formularz zgłoszeniowy

Program szkolenia

I. Podatek dochodowy od osób fizycznych (pdof)

 1. Definicja działalności gospodarczej w świetle ustawy o pdof
 2. Wybór formy opodatkowania:
 • zasady ogólne
 • podatek liniowy
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
 1. Przychody z działalności gospodarczej:
 • definicja
 • moment powstania
 • korekta przychodów
 • rodzaje przychodów
 • wyłączenia (wybrane zagadnienia)
 1. Koszty uzyskania przychodów:
 • definicja
 • potrącalność kosztów w czasie
 • korekta kosztów
 • wydatki niestanowiące kosztów (wybrane zagadnienia)
 • płatności dokonane bez pośrednictwa rachunku bankowego
 1. Urządzenia ewidencyjne

II. Podatek od towarów i usług

 1. Definicja podatnika oraz działalności gospodarczej w ustawie o podatku VAT
 2. Podmioty zobowiązane do rozliczenia podatku – odwrotne obciążenie
 3. Czynności podlegające opodatkowaniu – odpłatna dostawa towarów
 4. Zwolnienie podmiotowe w podatku od towarów i usług
 5. Obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług
 6. Podstawa opodatkowania w podatku od towarów i usług
 7. Prawo do odliczenie podatku naliczonego
 8. Rozliczanie podatku od towarów i usług przez małego podatnika
 9. Ewidencjonowanie sprzedaży – fakturowanie oraz rejestrowanie za pomocą kasy fiskalnej
 10. Składanie deklaracji / informacji podsumowującej w zakresie podatku od towarów i usług