• 22

    01 2018

  • Rynki zagraniczne szansą rozwoju polskich przedsiębiorców

Urząd Miasta Łodzi oraz  Regionalny Ośrodek Enterprise Europe Network przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają na bezpłatne seminarium  „Rynki zagraniczne szansą rozwoju polskich przedsiębiorców”.

Termin: 15.02.2018 r.
Godzina: 10.30 – 12.30
Miejsce: sala szkoleniowa Urzędu Miasta Łodzi  (al. Politechniki 32, pok. 114)
Formularz zgłoszeniowy

PROGRAM

– Formy działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych

– Korzyści i bariery funkcjonowania przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych

– Jak zbudować model biznesowy na umiędzynarodowienie?

– Na jakie wsparcie może liczyć przedsiębiorca w związku z umiędzynarodowieniem firmy?

– Usługi Enterprise Europe Network, największej międzynarodowej sieci wspierającej firmy w internacjonalizacji

– Konsultacje indywidualne

PRELEGENT

Dr Agnieszka Dorożyńska, Konsultant Regionalnego Ośrodka Enterprise Europe Network przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości