• 27

    11 2018

  • Bez ryzyka pomyłki

Robotyzacja procesów biznesowych to coraz bardziej powszechne rozwiązanie. Wszędzie tam, gdzie praca jest żmudna i powtarzalna, człowieka może wspomóc pracownik cyfrowy.

Taką działalność prowadzi założona w 2015 roku skandynawska firma Digital Workforce. W 2017 roku otworzyła w Łodzi biuro, które miało być wsparciem dla klientów z krajów nordyckich prowadzących centra usługowe na terenie naszego kraju. Szybko się jednak okazało, że Polska stwarza wiele interesujących możliwości biznesowych.

PERSPEKTYWICZNY RYNEK

Digital Workforce Services dostrzegła w naszym kraju potencjał i postanowiła rozwinąć polskie biuro. W Łodzi i regionie jest wiele dużych instytucji publicznych i prywatnych, które szybko się rozwijają i wdrażają rozwiązania robotyzacyjne. Banki, instytucje finansowe, firmy ubezpieczeniowe, opieka medyczna, shared services, firmy z sektora BPO Business Process Outsourcing są zainteresowane skorzystaniem z naszych cyfrowych pracowników. W tyle nie pozostają także uczelnie, które przyciągają ludzi zainteresowanych technologicznymi nowinkami. Warto podkreślić, że od 2017 roku firma przyjęła do pracy ponad 40 pasjonatów techniki i otrzymała nagrodę FDI Poland dla Najlepszego Inwestora ze Skandynawii.
Obecnie polski oddział Digital Workforce obsługuje ponad 20 klientów, głównie z krajów nordyckich, lecz także z Polski. Są wśród nich banki, instytucje finansowe i firmy ubezpieczeniowe, a poza tym spółka telekomunikacyjna, urząd miasta czy inne instytucje państwowe. Okazuje się, że cyfrowi pracownicy sprawdzają się w każdej organizacji.

WIĘKSZA WYDAJNOŚĆ I OBNIŻENIE KOSZTÓW

– Automatyzacja procesów dokonywana przez cyfrowych pracowników, stała się powszechnie stosowanym rozwiązaniem w wielu branżach – mówi Kinga Chelińska-Barańska, Country Manager Digital Workforce Polska.

Największe atuty tej technologii to możliwość jej szybkiego wdrożenia, całkowita eliminacja błędów, zwiększona wydajność i satysfakcja klienta ostatecznego na bardzo wysokim poziomie. Ponadto oprogramowanie tego typu spełnia wszystkie normy bezpieczeństwa. Z jednej strony robot nie zapamiętuje i nie przechowuje żadnych danych, a z drugiej – żaden nieuprawniony człowiek nie ma dostępu do haseł używanych przez robota.
Termin „Robotic Process Automation” określa stosowanie specjalnego programu komputerowego, tzw. cyfrowego pracownika, do automatyzacji procesów biznesowych. Wirtualny pracownik przejmuje wybrane zadania, np. żmudne, powtarzające się czynności, dzięki czemu człowiek może poświęcić czas na bardziej wartościowe prace. – Zarządzanie skutecznością pracy opartej na wiedzy jest na liście zadań kierownictwa, ponieważ to najważniejszy w dzisiejszych czasach czynnik, jeśli chodzi o produktywność – co obowiązuje w prawie wszystkich branżach. Zmiany następują niesamowicie szybko, a ilość opartej na wiedzy rutynowej pracy, którą mamy do wykonania, gwałtownie rośnie – mówi Heikki Länsisyrjä, współzałożyciel Digital Workforce. – Wielu z nas spędza najzwyczajniej za dużo czasu, robiąc rzeczy, które ani nie odzwierciedlają naszych umiejętności, ani nie służą spełnianiu celu działalności naszej firmy: tworzenia wartości dla klienta – dodaje.
Robotyzacja procesów nie jest drogim rozwiązaniem, ponieważ bazuje na aplikacjach już stosowanych w firmach. Wdrożenie systemu nie wymaga również wprowadzania żadnych zmian do dotychczasowych systemów informatycznych czy polityki bezpieczeństwa. Cyfrowi pracownicy pracują tak jak ludzie, jednak – jak zauważa Kinga Chelińska-Barańska – działają znacznie szybciej, 24/7 i bez ludzkiego ryzyka pomyłki. – Rozwiązanie pozwala osiągnąć korzyści porównywalne z outsourcingiem, jednak przy zachowaniu większej kontroli nad działaniem procesów, wynikającej z pozostawienia ich wewnątrz organizacji – dodaje.

WSTĘP DO ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII

Robotic Process Automation (RPA) przygotowuje firmy do stosowania szerokiej gamy coraz bardziej zaawansowanych technologii w nieodległej przyszłości. W większości przypadków RPA jest fundamentem, na którym budowane są dalsze możliwości, w zależności od konkretnych wymagań procesów docelowych. Wdrażanie tego rozwiązania i odpowiednie zarządzanie nim stanowi zatem klucz sine qua non do coraz większej automatyzacji procesów w przyszłości.
Z punktu widzenia klienta jest również najbardziej przystępnym i szybkim rozwiązaniem. To znakomite taktyczne narzędzie do osiągania biznesowych korzyści. Natomiast kolejnym krokiem w rozwoju cyfryzacji powinna być kognitywna automatyzacja, machine learning czy w końcu sztuczna inteligencja. Właśnie dlatego Digital Workforce oferuje rozwiązania oparte na różnych technologiach i każda usługa jest u klientów wdrażana z pasją i ekscytacją.

EDUKACJA I PRAKTYKA

Łódzki oddział Digital Workforce rozszerza działalność, zatrudnia i edukuje kolejnych pracowników i nie ogranicza się do robotyzacji procesów. Wdraża również takie technologie, jak (nteligent Process Automation (IPA), Cognitive Automation, Machine Learning i Artificial Intelligence (AI, sztuczna inteligencja).
Firma jest podzielona na trzy kompetencyjne sektory. Pierwszy to doświadczeni konsultanci, którzy pomagają klientom wdrażać cyfrowe rozwiązania. Drugi sektor pomaga w utrzymaniu wprowadzonych rozwiązań. Natomiast trzeci zespół – RaaS (Robot as a Service) – zajmuje się kompleksową obsługą całego środowiska, w którym farmy robotów są budowane i dostępne dla klientów w formie usługi.

Łódzka firma pokazuje swoim klientom, jak przy zastosowaniu RPA redukować koszty operacyjne, poprawiać jakość oraz efektywność procesów biznesowych i wzmacniać koncentrację pracowników na kluczowych, strategicznych dla firmy zadaniach.
Dodatkowo firma dostarcza cyfrowych pracowników z chmury, co oznacza, że rozwiązanie jest od razu gotowe do użycia, a rezultaty widać już po kilku dniach. Bowiem wprowadzenie zbudowanej i zoptymalizowanej usługi chmury jest jeszcze prostsze i szybsze niż zastosowanie rozwiązania „on premise” na serwerach klientów. Chmura ponadto daje możliwość replikacji i modyfikacji usługi.

– Ponieważ RPA jest szybkie i tanie we wdrażaniu, może pomóc firmie poprawić jej elastyczność biznesową, umożliwiając kierownictwu testowanie nowych pomysłów oraz wykonywanie planów niemożliwych do podjęcia przy tradycyjnej architekturze IT. Ten sam cyfrowy pracownik może być skonfigurowany tak, by wykonywać kilka procesów – gdy skończy pracować nad jednym, natychmiast, bez odpoczynku, może zacząć następny – wyjaśnia Kinga Chelińska-Barańska.

– Istotnym elementem jest również fakt, że RPA nie tylko pomaga zredukować koszty, lecz nade wszystko daje możliwość spojrzenia na własne procesy z innej perspektywy. Digital Workforce powstała właśnie po to, żeby pomóc klientom lepiej zrozumieć potrzeby automatyzacji, wyklarować jej strategiczną wizję oraz pomóc połączyć produkty i usługi, by mogły one jak najlepiej i najwydajniej służyć klientom wewnętrznym i zewnętrznym – mówi Kinga Chelińska-Barańska.

Złożone systemy informatyczne wymagają ogromnego nakładu pracy i powtarzalności we wprowadzaniu danych. Ich transformacje za pomocą projektów integracyjnych, fuzji integracyjnych, outsourcingu czy implementacji korekt bywają bardzo czasochłonne, a co za tym idzie – niebotycznie drogie. Cyfrowy pracownik to bardziej ekonomiczne, szybsze i elastyczniejsze rozwiązanie, które pozwala wyeliminować kosztowne i długotrwałe modernizacje. •

 


Piotr Maciejewski, Key Account Manager, Digital Workforce

Digitalizacja, automatyzacja, robotyzacja to trendy, które coraz śmielej wkraczają w kolejne dziedziny naszego życia. W dobie tak dużego postępu technologicznego cyfryzacja procesów biznesowych staje się normą. Digital Workforce widzi duży potencjał na polskim rynku. Pomagamy przedsiębiorcom optymalizować zarządzanie zasobami ludzkimi, odciążając je od wykonywania zadań, które można powierzyć pracownikom cyfrowym. Nasze rozwiązania sprawdzają się w firmach oraz instytucjach operujących na dużym wolumenie danych, które to dane są przetwarzane podczas procesów biznesowych. Wszędzie tam, gdzie są przetwarzane i gromadzone dane, ludzi może wyręczyć robot, który wykona tę samą pracę szybciej i bezbłędnie, a więc z korzyścią dla pracodawcy.

Wdrożenie cyfrowych pracowników jest poprzedzone analizą, w których obszarach organizacji je zastosować. Nasz klient określa, na jakich kluczowych wskaźnikach efektywności, Key Performance Indicators (KPI), mu zależy, które procesy zajmują pracownikom najwięcej czasu i gdzie jest najwięcej danych do przetworzenia lub które procesy są krytyczne i należy zwiększyć ich odporność na błędy. Następnie wybieramy procesy do automatyzacji i po upływie od kilku do kilkunastu tygodni jesteśmy w stanie pokazać wynikające z tego korzyści. Dzięki naszym rozwiązaniom określone prace są wykonywane co najmniej dwa razy szybciej, a w przypadku dłuższych projektów, kiedy dołączamy kolejne automatyzacje, klienci osiągają znaczące oszczędności i korzyści finansowe. Jesteśmy zdania, że właściwie przeprowadzona robotyzacja w organizacji powinna w krótkim czasie sama na siebie zarabiać. Dlatego kładziemy szczególny nacisk na to, aby zwrot z inwestycji klientów w nasze roboty był jak najszybszy i był kwestią kilku miesięcy.

Oprócz tego, że tworzymy i wdrażamy cyfrowych pracowników, wspieramy naszych klientów podczas korzystania z tych rozwiązań. Dbamy o to, żeby robot działał bezawaryjnie i dostosowujemy go, jeśli zachodzi potrzeba zmiany procesu. Szkolimy także naszych klientów, aby w przyszłości mogli sami rozwijać, utrzymywać i wdrażać kolejne roboty w swoich organizacjach. •


Ten oraz inne artykuły dostępne są w nr 4 2018 Łódź Kreuje Innowacje.