Krajowy Punkt Kontaktowy Programów  Badawczych  UE  we  współpracy  z polskimi partnerami Wspólnot Wiedzy i Innowacji KIC zapraszana konferencję  „Budowanie krajowego ekosystemu innowacji w oparciu o model Wspólnot Wiedzy i Innowacji KIC/EIT – synergia funduszy strukturalnych/krajowych”.