• 21

    01 2015

  • ComeOn Institiute

Tel.: 693 065 728

Email: biuro@comeoninstitute.pl / olgahucko@gmail.com

www.comeoninstitute.pl

ComeOn Institiute

Olga Hucko

Łączymy biznes i kulturę. Wszystkim naszym działaniom towarzyszy idea rozbudzenia potrzeby żywego uczestnictwa w kulturze oraz wspieranie aktywności społecznej, integracji i kreacji. Wprowadzamy w życie ideę odpowiedzialności indywidualnej i społecznej.Specjalnością ComeON są treningi autonarracyjne, spotkania twórcze, autoanaliza filmowa.

Współpracujemy z:

  • Firmami
  • Organizacjami trzeciego sektora
  • Uniwersytetami Trzeciego Wieku
  • Jednostkami Samorządu Terytorialnego
  • Studentami rozpoczynającymi swoje życie zawodowe
  • Z osobami, które czują potrzebę pobudzenia swojej kreatywności i twórczej postawy życiowej.