• 21

    01 2015

  • ID.FOR.FUN

Tel.:603 600 045; 662 211 909
Email: contact@idforfun.com
www.idforfun.com

ID.FOR.FUN
Jarosław Borek Magdalena Szadkowska

IDEA, FORMA, FUNKCJA te trzy podstawowe zasady dobrego projektowania, stanowią fundament działań artystycznych firmy. Projekty: biżuterii unikatowej, obiektu/rzeźby, oświetlenia oraz małej formy przemysłowej naznaczone są syntezą minimalistycznej formy, geometrii, prostoty, zachowania zmienności światła i bryły w czasie i przestrzeni jednocześnie przy dbałości o funkcjonalność projektu. Misją firmy jest dawanie odbiorcom poczucia, że kupując i obcując z obiektami ID.FOR.FUN na co dzień, oni sami stają się kreatorami własnej rzeczywistości.