• 19

    10 2015

  • III Polski Kongres Przedsiębiorczości w Łodzi

III Polski Kongres Przedsiębiorczości odbędzie się w Łodzi 

Tegoroczny kongres ma na celu skupienie uwagi środowisk naukowych, gospodarczych i społecznych w Polsce. Uczestnicy tegorocznej edycji skoncentrują się na sprawach, które mają lub będą mieć kluczowe znaczenie dla przyszłości naszego kraju oraz Europy.

Motywem przewodnim wydarzenia będzie synergia nauki z biznesem, wejście polskich firm na rynki globalne oraz nadanie innowacyjnego wymiar polskiej gospodarce.

Jak podkreśla główny Organizator wydarzenia, Prezes Polskiej Agencji Przedsiębiorczości Wojciech Pomarański – Tegoroczna edycja Kongresu ma na celu stworzenie dyskusji na temat przyszłości polskiej gospodarki, znaczenia Polski na arenie międzynarodowej oraz możliwościom jakie daje wsparcie unijne na rozwój innowacyjnego sektora badawczo-rozwojowego wielu branż polskiego biznesu.

W Kongresie wezmą udział m.in. Władze Województwa Łódzkiego, przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki, Polskiego Centrum Akredytacji, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Narodowego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Polskiej Agencji Rozwoju Przemysłu, Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie oraz Polskiej Izby Ekologii.

Kongres odbędzie się w dniach 5-6 listopada w Art Inkubator, ul. Tymienieckiego 3 w Łodzi.

Program

Rejestracja

Źródło: PKP