• 06

    07 2015

  • Konsultacje podstawy programowej kształcenia w zawodach – czas start!

Pracodawcy, czekamy na Waszą opinię! Zaczynamy konsultacje podstawy programowej kształcenia w zawodach. Konsultacje rozpoczęły się 1 lipca  i potrwają do końca września.

Kształcenie we wszystkich zawodach z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego odbywa się w oparciu o podstawę programową kształcenia w zawodach.

Podstawa opisuje efekty kształcenia, czyli konkretne umiejętności, które powinien zdobyć młody człowiek kształcący się w danym zawodzie. Obowiązujące obecnie podstawy programowe dla wszystkich zawodów zostały opracowane w 2012 r. Od ich publikacji upłynęły już trzy lata, w czasie których pojawiły się nowe technologie, wymagające nowych umiejętności. Zmieniły się też oczekiwania rynku pracy w stosunku do pracowników. Najlepiej je znają pracodawcy.

KWESTIONARIUSZ znajduje się na stronie Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej (KOWEZiU) oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej. Po jego wypełnieniu automatycznie generowany jest kod dostępu (hasło), który umożliwia wejście do strefy, w której można dokonać oceny konkretnych podstaw programowych.

W celu zaopiniowania zapisów dla konkretnego zawodu, należy wybrać ten zawód/te zawody z rozwijalnej listy. Pojawia się wówczas ankieta, w której wymienione są zadania zawodowe, umiejętności i kompetencje zawarte w podstawie programowej kształcenia w danym zawodzie.

Umiejętności te pogrupowano w trzech kategoriach:

  • specyficzne dla konkretnego zawodu,
  • wspólne dla zawodów w danym obszarze,
  • wspólne dla wszystkich zawodów.

Wypełniający ankietę może ocenić ważność każdego zadania zawodowego i każdej umiejętności w skali: bardzo ważne, ważne, mało ważne, zbędne. Jeśli zapis którejkolwiek umiejętności jest według wypełniającego nieważny lub nieadekwatny do wykonywanych zadań zawodowych, można się tymi spostrzeżeniami podzielić w części „Uwagi”.

Ankieta daje też możliwość wskazania, że według wypełniającego, w podstawie programowej brakuje jakiejś umiejętności lub kompetencji. Po zapisaniu ankiety istnieje możliwość wielokrotnej edycji wypełnionej ankiety, wnoszenia poprawek i uzupełnień.

Weź udział w konsultacjach podstawy programowej kształcenia w zawodach → TUTAJ.

Źródło:Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej